Wyszłam na klatkę i trochę tu postoję

Wyszłam na klatkę i trochę tu postoję

Dostępność zwykłych, codziennych obiektów, nie wspominając już o atrakcjach, została drastyczne ograniczona. Kto był i widział, niech zachowa kolorowe obrazy z podróży w pamięci. Dziś pozwala na odkrywanie jedynie najbliższych nam przestrzeni. Wyszłam więc na klatkę i trochę postałam.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.